Getal 108 :

 • In yoga komen we vaak het getal 108 tegen: bijvoorbeeld 108 oefeningen-begroetingen van de Zon(Surya Namaskar), 108 kralen in de ketting
 • De oude hindoe-wiskundigen, die deze wetenschap perfect beheersten, voerden aan dat 108 het getal is van de heelheid van het bestaan
 • In de Veda’s 108 staat het aantal perfectie en succes
 • Het Sanskrietalfabet heeft 54 ​​letters, elk uitgedrukt in mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten,54+54 geeft het resultaat 108
 • Het hartchakra bestaat uit 108 energiekanalen
 • Het menselijk lichaam bestaat uit 108 pijnpunten
 • Ze zeggen dat een persoon in totaal 108 gevoelens heeft: 36 daarvan zijn geassocieerd met het verleden, 36 met het heden en de overige 36 met de toekomst
 • Een persoon heeft 108 passies die hem beletten de Verlichting/ Ontwaking te bereiken
 • Er zijn 108 genezende asana’s in Hatha-yoga
 • Er wordt ook gezegd dat als mens 108 herhalingen bereikt dat betekent dat een perfectie voldoet
 • In de oosterse rozenkrans, mala genaamd, is het aantal kralen 108. Tegelijkertijd is er de 109e kraal, die zich buiten de hoofdcirkel bevindt en symboliseert dat je kan je geest beheersen
 • Bij de meeste tantra- en mantra-oefeningen wordt aanbevolen om 108 keer te herhalen
 • 1 – betekent God, 0 – Leegte, 8 – Oneindigheid
 • De diameter van de zon is 108 keer de diameter van de aarde (waarover de Vedische wiskundigen in de oudheid spraken)
 • De verzameling heilige Tibetaanse teksten (Kongyuor) bestaat uit 108 delen
 • Cijfer 108 bevat een zekere magie van de natuur
 • De kracht van 108 is een pad naar succes en oude wijsheid